سید نصرالله سجادی

دارای مدرک دکترای مدیریت و برنامه ریزی در ورزش می باشد که قائم مقامی سازمان تربیت بدنی، ریاست فدراسیون فوتبال، معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش ، خزانه دار و دبیر کل کمیته ملی المپیک و معاونت حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش را در کارنامه خود دارد.

  در پی نامه گروهی از قهرمانان دو و میدانی در خصوص عملکرد فدراسیون این رشته ، با دعوت دکتر سید نصرالله سجادی ، این ورزشکاران به وزارت ورزش  و جوانان آمدند

دکتر سجادی در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت ورزش  و جوانان گفت : در روزهای گذشته نقدهایی از سوی قهرمانان رشته دو و میدانی در رسانه ها نسبت به عملکرد فدراسیون این رشته نقدهایی مطرح شده بود و برای همین از انها دعوت کردم به وزارت ورزش  و جوانان بیایند تا موارد مورد نظرشان را بررسی کنیم
معاون قهرمانی درباره درخواست های قهرمانان ورزش ی دو و میدانی و نحوه نظارت وزارتخانه گفت : وزارت ورزش  و جوانان و معاونت قهرمانی ، خانه قهرمانان و پیشکسوتان ورزش  است و همیشه برای شنیدن مسایل و نقدهای آنان فرصت هست ، امروز هم در جلسه ای که یک ساعت و نیم ادامه داشت شنونده انتقادات و پیشنهادهای انها بودم و بزودی در جلسه ای با حضور آقای کیهانی ، موارد مطرح شده با حضور این قهرمانان به بحث و بررسی گذاشته می شود
معاون وزیر ورزش  و جوانان افزود : تلاش می کنیم وحدت ، همدلی و همراهی در خانواده دو و میدانی حفظ شود و رویه ما در معاونت قهرمانی و وزارت ورزش  و جوانان حمایت از مدیران و قهرمانان برای حفظ صیانت خانواده بزرگ ورزش  است

 

Template Design:Dima Group